Претрага

Oбавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

У циљу благовремене обавијештености купаца електричне енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 24.04.2020. године (петак) предвиђени радови на трансформаторским станицама: ТС 110/35/10kV Шамац (од стране Електропреноса) ТС 35/10 kV Шамац 2 ТС 35/10 kV Баткуша и да ће због тога у наведеном времену доћи до привремене обуставе испоруке електричне енергије, како слиједи:

У петак, 24.04.2020. године у времену од 08:30 до 14:00 часова
- Дио градског подручја Шамац који се налази уз заобилазни магистрални пут око града,- Дио насеља Дуга у Шамцу,
- Дио подручја граничног прелаза у Шамцу и подручје индустријске зоне у Шамцу,
- МЗ Српска Тишина,        

- МЗ Хрватска Тишина     
- МЗ Турсиновац,      
- МЗ Гребнице,
- дио МЗ Шкарић који се напаја са ТС 10/0,4 kV Шкарић 1 у близини раскрснице у Хасићу

У петак, 24.04.2020. г. у времену од 08:30 до 17:00 часова
- МЗ Брвник,
- МЗ Ново Село,
- МЗ Доња Слатина,
- МЗ Баткуша,
- МЗ Обудовац,
- МЗ Обудовац 2,
- МЗ Горња Слатина,
- МЗ Средња Слатина,
- МЗ Гајеви,
- МЗ Корница,
- МЗ Леденице,
- МЗ Лужани

Управник РЈ Шамац
Ведран Ђурђевић