Претрага

Упутство за постепено ублажавање мјера за послодавце

Поштовани,

У прилогу Вам достављамо „Упутство за постепено ублажавање мјера за послодавце“ из ресорне надлежности Министарства привреде и предузетништва. Упутство је доступно и на web страници Министарства привреде и предузетништва на линку:  https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/media/vijesti/Pages/Uputstvo.aspx
Упутство је израдио Институт за јавно здравство Републике Српске.