Претрага

Објављен Правилник за подстицаје привредним субјектима као мјера подршке за ублажавање негативних посљедица изазваних вирусом корона

Начелник Одјељења за привреду и инспекцијске послове Предраг Недић изјавио је да привреда општине Шамац појавом пандемије вируса корона и проглашавањем ванредног стања трпи посљедице због немогућности обављања регистрованих дјелатности.
Он додаје да је на недавно одржаној ванредној сједница Скупштине Општине Шамац  усвојен сет мјера за ублажавање негативних посљедица изазваних вирусом корона.
„Усвојена је Одлука о ослобађању плаћања закупнине правним лицима за коришћење пословних простора у власништву Општине Шамац и Одлука о ослобађању плаћања општинске комуналне таксе за заузимање јавне површине за стаклене баште, изложбена мјеста и постављање киоска“ каже Недић.

„Такође, донесен је посебан Закључак којим ће сви привредници којима је закључцима Републичког и општинског Штаба за ванредне ситуације било забрањено обављање дјелатности, моћи да поднесу захтјев за додјелу субеницја за одржавање постојећег броја запослених“-изјавио је Недић.
Недић је подсјетио да ће се средства за ову врсту субвенција исплаћивати на основу Правилника који је данас објављен а у којем су дефинисани услови и начин остваривања права на ову субвенцију.
„Правилник је дефинисао да се за ову врсту помоћи могу пријавити сва правна лица и предузетници који због ванредних мјера нису могли обављати своју дјелатност, нису се одјављивали а да нису ни отпуштали раднике у периоду од увођења ванредне ситуације од 16. мартa  до 30 априла 2020. године.“-каже Недић.
Он је напоменуо да се правна лица и предузетници требају пријавити са захтјевом који је саставни дио Правилника и уз који је потребно приложити доказе о регистрованој дјелатности, доказ (образац 1002) о броју пријављених радника за март и април мјесец и број жиро рачуна на који би се вршила исплата.
„Рок за подношење захтјева је 30.6.2020. године, а максималан износ субвенције је 200 КМ по запосленом раднику који је пријављен на пуно радно вријеме и 100 КМ по раднику пријављеном на пола или мање радног времена“, каже Недић.
Он је додао да ће Одјељење за привреду и инспекцијске послове запримљене захтјеве одмах обрађивати и издавати рјешења.

Светлана Павловић, дипл.журналиста

ПОВЕЗАНО: ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА СУБВЕНЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА (ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ) КАО МЈЕРА ЗА УБЛАЖАВАЊЕ НЕГАТИВНИХ ПОСЉЕДИЦА ИЗАЗВАНИХ НОВИМ ВИРУСОМ КОРОНА (ЦОВИД-19) У 2020. ГОДИНИ