ЗАКЉУЧАК о продужењу трајања Закључка о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац број 01-810-14-113/2020 од 25.05.2020. године