Претрага

У уторак 30. јуна 2020. године сједница СО Шамац

За уторак 30.06.2020. године заказана је XLI редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са XL редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Приједлог одлуке о усвајању Стратегије безбједности саобраћаја општине Шамац  2020-2029

4. Приједлог Oдлуке о измјени одлуке о одређивању радног времена привредним друштвима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Шамац
5. Извјештај о раду Начелника општине и Општинске управе Општине Шамац у 2019. години
6. Извјештај о остварeњу годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине Шамац -2019. год.
7. Информација о продаји земљишта и објеката у власништву општине Шамац у 2019. години
8. Информација о наплати комуналних такси и накнада у периоду од 01.012019 до 31.12.2019. године
9. Информација о стању рјешавања управних предмета и аката пословања за период 01.01.2019.- 31.12.2019. године
10. Информација о раду и функционисању система заштите и спасавања на подручју општине Шамац за 2019. годину
11. Информација о активностима и техничкој опремљености Територијалне ватрогасне јединице Шамац за 2019. годину са планом рада за 2020. годину
12. Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац у 2019. години са годишњим обрачуном (дорађен)
13. Информација о раду Општинске борачке организације Шамац за 2019. годину са Програмом рада за 2020. годину
14. Извјештај о успјеху и владању ученика Јавне установе Средњошколског центра ''Никола Тесла'' Шамац на крају првог полугодишта за школску 2019/2020. годину
15. Имовинско-правни односи
a) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет Црквина)
б) Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у својини Општине Шамац (локалитет ул. Немањића)
16. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 41. сједницу можете преузети овдје