Претрага

Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

У циљу благовремене обавијештености купаца електричне енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 29.06.2020. године (понедјељак) предвиђени радови на:

1.
Трансформаторској станици 110/35/10
kV Шамац
2. Далеководу ДВ 10 kV Шамац 110 – Црквина 2
3.
Далеководу ДВ 10 kV Шамац 2 – Крушково Поље

и да ће због тога 29.06.2020. (понедјељак) у времену од 09:30 до 11:30 часова доћи до привремене обуставе испоруке електричне енергије код свих потрошача који се напајају са ДВ 10 kV Шамац 110 – Црквина 2 и ДВ 10 kV Шамац 2 – Крушково Поље тј. преко трансформаторских станица 10/0,4 kV:

- Шкарић Центар,
- Шкарић 1,
- Доњи Хасић Јелас,

- Доњи Хасић 1 Школа,
- Горњи Хасић 2 Игралиште,
- Горњи Хасић 1 Школа,
- Горњи Хасић 3 Урија,
- Насеље Лугови 1,
- Насеље Лугови 2,
- ПИК Економија Лугови,
- Горња Слатина Лугови,
- Крушково Поље 1,
- Крушково Поље 4,
- Крушково Поље 2,
- Крушково Поље Центар,
- Крушково Поље 3,
- Хрватска Тишина Јоцићи,
- Хрватска Тишина Школа.

Управник РЈ Шамац
Ведран Ђурђевић