Претрага

Обавјештење о излагању Плана парцелације за аутопут и гасовод дионице Вукосавље-Брчко на поновни јавни увид

Обавјештава се јавност да ће нацрт Плана парцелације за аутопут и гасовод дионице Вукосавље-Брчко бити изложен на поновни јавни увид (у даљем тексту План), као и нацрт Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину аутопута и гасовода дионице Вукосавље-Брчко (у даљем тексту Извјештај) у просторијама Општинске управе Шамац, канцеларија бр.30.
Поновни јавни увид у нацрт Плана и нацрт Извјештаја може се обавити у периоду од 09.07.2020.год до 23.07.2020.године сваким даном осим суботе, недјеље и државних празника од 07,00 до 15,00h.
Нацрт Плана и нацрт Извјештаја доступни су и у електронској верзији на овом линку.
Свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге на објављене нацрте у периоду трајања јавног увида, све до 23.07.2020.год, уписом у свеске које ће се налазити у просторијама Општинске управе Шамац.
Такође Вас обавјештавамо да ће се Јавна расправа одржати 10.07.2020.године у 10h у Кино сали у Шамцу, а све у складу са прописаним епидемиолошким мјерама надлежног штаба.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
Ведрана Михаљчић, дипл.инж.грађ.