Претрага

ОБАВЈЕШТЕЊЕ везано за јавни позив бањско-климатске рехабилитације РВИ и чланова ППБ за 2020. годину

Обавјештењем Министарства рада и БИЗ РС број: 16-03/1-2-563-546-4/20 од 02.07.2020. године Јавни позив за подношење захтјева ради упућивања РВИ и чланова ППБ у бањско-климатске здравствене установе за 2020. годину, поново је отворен и на исти се могу јавити сви заинтересовани под истим условима као и раније, најкасније до 15.07.2020. године.
Пријаве са потребном документацијом могу се предати сваким радним даном oд 7 до 15 часова у пријемну канцеларију непосредно или путем поште.

Одјељење за општу управу