Претрага

Обавјештење

Дана 10.07.2020.године одржана је поновна Јавна расправа на Нацрт Плана парцелације за аутопут и гасовод дионице Вукосавље-Брчко.
На Јавној расправи присуствовали су представници носиоца израде плана Иниститут за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, представници инвеститора ЈП „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, представници Министарства саобраћаја и веза, представници Општинске управе Шамац, те занитересована јавност насељених мјеста кроз која пролази траса наведеног плана.
Након извршене презентације, указане су примједбе и сугестије заинтересоване јавности, као и потешкоће при сналажењу у приложеној документацији, с тим у вези у понедељак 13.07.2020.године биће објављен распоред одржавања појединачних презентација у оквиру МЗ кроз које пролази траса аутопута и гасовода.
МЗ кроз које пролази траса су: Корница, Горња Слатина, Гајеви, Средња Слатина и Обудовац.

Одјељење за просторно уређење
и стамбено-комуналне послове