Претрага

Подршка Министарства развоју општине Шамац

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, као носилац припреме Плана парцелације, учиниће све да општина Шамац и њени мјештани добију прикључак на будућу трасу ауто-пута и гасовода Вукосавље-Брчко-Бијељина-Рача, изјавила је данас ресорни министар Сребренка Голић.

"Имајући у виду да се ту налази гранични прелаз, да је првобитним планом предвиђено да општина буде прикључена на тај ауто-пут и да је у протеклих неколико година у тој општини примјетан раст инвестиција, првенствено у металној индустрији, Шамац треба да буде прикључен на ауто-пут Вукосавље-Брчко-Бијељина-Рача", рекла је Голићева у Бањалуци током разговора са начелником општине Шамац Ђорђем Милићевићем и начелницом Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове у општини Шамац Ведраном Михаљчић.
Голићева је упознала Милићевића о томе да је поново на јавни увид дат нацрт плана парцелације ауто-пута Вукосавље-Брчко-Бијељина-Рача, и то до 23. јула.
С обзиром на број и оправданост пристиглих примједаба током првог јавног увида, носилац израде плана Институт за грађевинарство "ИГ" Бањалука извршио је додатне анализе планских рјешења, којом су утврђене могуће корекције на дијеловима трасе, а којима се отклања значајан број примједаба, што доводи до знатног смањења броја потребних екпропријација некретнина са изграђеним објектима, саопштено је из ресорног министарства.
Милићевић је упознао Голићеву да је општина Шамац усвојила Просторни план и да је у фази доношења урбанистичког плана, као два најбитнија просторно-планска акта једне локалне заједнице.
"Прикључак на ауто-пут и гасовода Вукосавље-Брчко-Бијељина-Рача, уз већ постојећи гранични прелаз, може само донијети добро општини Шамац, привући додатне инвестиције и обезбиједити нова радна мјеста", поручио је Милићевић.

Светлана Павловић, дипл. журналиста