ЗАКЉУЧАК о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац од 22.7.2020. године