Закључак о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац од 18.11.2020. године