Закључак о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката и служби на територији општине Шамац од 02.12.2020. године