Обавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

У циљу благовремене обавијештености купаца електричне енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 15.12.2020. године (уторак) предвиђени радови на:

далеководу ДВ 10 kV Баткуша - Обудовац

и да ће због тога 15.12.2020. (уторак) у времену од 12:00 до 13:00 часова без напајања електричном енергијом остати сви потрошачи који се напајају са предметног далековода, тј. потрошачи који се напајају са трансформаторских станица:

- ТС 10/,4 kV Баткуша Јекићи 1,
- ТС 10/,4 kV Баткуша 1 Центар,
- ТС 10/,4 kV Баткуша Вреоци,
- ТС 10/,4 kV Баткуша 4 (Полојчани 1),
- ТС 10/,4 kV Баткуша Полојчани 3,

- ТС 10/,4 kV Баткуша Обудовац 1,
- ТС 10/,4 kV Баткуша Обудовац 2,
- ТС 10/,4 kV Обудовац Барица,
- ТС 10/,4 kV Обудовац Поло 2,
- ТС 10/,4 kV Обудовац Центар 1 Школа,
- ТС 10/,4 kV Обудовац Божић 2 Силос,
- ТС 10/,4 kV Обудовац Агроцентар,
- ТС 10/,4 kV Обудовац Марићи,
- ТС 10/,4 kV Обудовац Пиштали 1,
- ТС 10/,4 kV Обудовац Пиштали 2,
- ТС 10/,4 kV Обудовац Којићи 1,
- ТС 10/,4 kV Обудовац Којићи 2,
- ТС 10/,4 kV Обудовац Којићи 3,
- ТС 10/,4 kV Обудовац Чилаши 1.

Управник РЈ Шамац
Ведран Ђурђевић