Претрага

Повећан Буџет за кориснике социјалне заштите

Буџет Центра за социјални рад у Шамцу за ову годину износи 1.185.700 КМ, од чега је за исплату права из социјалне заштите планирано 908.200 КМ, што је за осам одсто више у односу на прошлогодишњи, рекла је директор Центра Анка Тутњевић.
Она је додала да је разлог повећања средстава очекивани пораст броја корисника права из области социјалне заштите, као и повећање висине мјесечне накнаде која се исплаћује корисницима, а која се сваке године усклађује са висином просјечне плате у Републици Српској за претходну годину.

Тутњевићева каже да је са 31. децембром 2020. године било 389 корисника права на његу и помоћ другог лица, 103 корисника права на личну инвалиднину, а знатна средства се издвајају и за смјештај лица у установе социјалне заштите.
"И у овој години највећи дио средстава планиран је за исплату права на додатак за помоћ и његу другог лица, личну инвалиднину и смјештај у установу социјалне заштите. У току 2020. године за социјалну заштиту је исплаћено 837.500 КМ, и то 438.500 КМ из буџета Републике, а остатак из општинског буџета", навела је Тутњевићева.
Она је подсјетила да су Влада Републике Српске и Министарство здравља и социјалне заштите, уз подршку Свјетске банке, а ради ублажавања посљедица епидемије вируса корона, обезбиједили додатна средства за све кориснике сталне новчане помоћи који ће током шест мјесеци примати двоструки износ.
"Ове исплате почеле су крајем 2020. године. Такође, предвиђено је да корисницима права на личну инвалиднину и права на једнократну новчану помоћ буде исплаћено по 200 КМ једнократно", каже Тутњевићева.

Светлана Павловић, дипл. журналиста