Обавјештење о студији утицаја на животну средину пројекта фарми кока носиља капацитета 150.000 у Брвнику, општина Шамац

Обавјештење о студији утицаја на животну средину пројекта фарми кока носиља капацитета 150.000 у Брвнику, општина Шамац