Pretraga

U petak 30. jula 2021. godine sjednica SO Šamac

Za petak 30.07.2021. godine zakazana je IX redovna sjednica Skupštine opštine Šamac. Sjednica će biti održana u sali za sjednice Skupštine opštine Šamac (zgrada Opštinske uprave) sa početkom u 10:00 časova. Za sjednicu predlažem slјedeći

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1. Izvod iz zapisnika sa VIII redovne sjednice Skupštine opštine Šamac
2. Informacija o aktivnostima Načelnika opštine u periodu između dvije redovne sjednice Skupštine opštine Šamac
3. Prijedlog Programa održavanja vodnih objekata za 2021. godinu
4. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnim taksama

5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uvođenju posebne opštinske takse za obezbjeđivanje sredstava za opremanje i razvoj Profesionalne vatrogasne jedinice Šamac i za razvoj vatrogastva na području opštine Šamac
6. Informacija o stanju u privredi sa pokazatelјima zaposlenosti na području opštine Šamac u 2020. godini
7. Informacija o ostvarivanju prava boračkih kategorija, porodica palih boraca i ratnih vojnih invalida u skladu sa pozitivno pravnim propisima
8. Izvještaj o izvršenim aktivnostima u okviru Programa prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u 2020. godini
9. Informacija o stanju i potrebama socijalno ugroženih kategorija lica – korisnika prava na novčanu pomoć u 2020. godini
10. Informacija o stanju grobalјa na području opštine Šamac u 2020. godini
11. Informacija o radu nevladinih organizacija i udruženja građana na području opštine Šamac u 2020. godini
12. Imovinsko – pravni odnosi
a) Prijedlog odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti u svojini opštine Šamac (lokalitet Šamac)
b) Prijedlog odluke o prodaji čamca (gliser) marke „Windy Boats“ i prikolice za čamac (gliser) marke WAP putem usmenog javnog nadmetanja
13. Izbor, imenovanja, razrješenja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju direktora JU ''Centar za socijalni rad'' Šamac, zbog isteka mandata
b) Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU ''Centar za socijalni rad'' Šamac
c) Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravlјe
č) Prijedlog rješenja o izmjeni i dopuni rješenja o izboru predsjednika i članova Savjeta za boračka i socijalna pitanja
ć) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o delegiranju odbornika Skupštine opštine Šamac koji će u svojstvu službenog lica prisustvovati zaklјučenju braka
14. Aktuelni čas

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Simo Varadinović, dipl. inž. polј.

**materijal za 9. sjednicu možete preuzeti ovdje