Pretraga

U petak 29. oktobra 2021. godine sjednica SO Šamac

Za petak 29.10.2021. godine zakazana je XI redovna sjednica Skupštine opštine Šamac. Sjednica će biti održana u sali za sjednice Skupštine opštine Šamac (zgrada Opštinske uprave) sa početkom u 10:00 časova. Za sjednicu predlažem slјedeći

 

D  N  E  V  N  I    R  E  D

 

1. Izvod iz zapisnika sa X redovne sjednice Skupštine opštine Šamac
2. Informacija o aktivnostima Načelnika opštine u periodu između dvije redovne sjednice Skupštine opštine Šamac
3. Prijedlog zaklјučka o prihvatanju Nacrta rebalansa budžeta Opštine Šamac za 2021. godinu
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju lokacije za deponiju neopasnog otpada na području opštine Šamac

5. Prijedlog odluke o visini zakupnine za poslovne zgrade, poslovne prostorije i druge nepokretnosti u svojini Opštine Šamac
6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Aneks 1 Ugovora o zakupu polјoprivrednog zemlјišta u svojini Republike Srpske sa zakupoprimcem Boškom (Đoko) Nikolićem iz Obudovca
7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju poslova upravlјanja i održavanja pravoslavnih grobalјa u naselјenom mjestu Šamac
8. Izvještaj o radu JPU ''Radost'' Šamac za radnu 2020/2021. godinu
9. Godišnji program rada JPU ''Radost'' Šamac za radnu 2021/2022. godinu
10. Program rada Narodne biblioteke Šamac za 2022. godinu
11. Informacija o naplati komunalnih taksi i naknada u periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021. godine
12. Informacija o radu opštinskih inspektora za period 01.01.2021. g. - 30.06.2021. g.
13. Informacija o radu i stanju predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i uspjehu učenika na kraju školske 2020/2021. godine
14. Informacija o zaštiti djece i omladine sa smetnjama u razvoju u 2020. godini
15. Izbor, imenovanje, razrješenje
a) Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Savjeta za omladinu i sport
b) Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o izboru predsjednika i članova Odbora za zaštitu lјudskih prava i društveni nadzor
c) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o delegiranju odbornika Skupštine opštine koji će u svojstvu službenog lica prisustvovati zaklјučenju braka
č) Prijedlog rješenja o izboru člana Školskog odbora JU Srednjoškolski centar ''Nikola Tesla'' Šamac u ime jedinice lokalne samouprave
16. Aktuelni čas

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE
Simo Varadinović, dipl. inž. polј.

**materijal za 11. sjednicu možete preuzeti ovdje