Pretraga

Produženo radno vrijeme matičara

Načelnica odjelјenja za Opštu upravu Lepa Trivić obavijestila je građane  da je u opštini Šamac donešena nova Oduka o radnom vremenu koja se najviše odnosi na rad matičara  u pisarnici u Opštinskoj upravi Šamac. Službenik na navedenim poslovima radiće ponedjelјkom, srijedom i petkom od 7 do 15 časova, a utorkom i četvrtkom od 8 do 16 časova.

Ona je dodala da se Načelnik opštine odlučio na ovu promjenu u radnom vremenu kako bi servis usluge građanima iz domena navedenih poslova bio bliži i licima koja nisu u prilici da napuštaju svoja radna mjesta u toku njihovog radnog vremena.
Trivićeva je podsjetila da na području opštine Šamac ima pet mjesnih kancelarija, u Obudovcu, Gornjoj i Donjoj Slatini, Crkvini i Tišini, gdje građani mogu u svim tim kancelarijama  da izvade potrebne dokumente, kao što su izvodi iz matičnih knjiga, zatim da izvrše ovjeru različitih dokumenata.
„Ovo sam naglasila iz razloga jer nam se bliže Izbori za Savjete mjesnih zajednica. Svi kandidati mogu da izvrše potrebne ovjere i u navedenim mjesnim kancelarijama, te bi na taj način smanjili gužvu u pisarnici opštinske uprave“, kaže Trivićeva.
Trivićeva je naglasila da je i elektronski način komunikacije sa strankama sve intenzivniji, čemu je doprinjela i trenutna epidemiološka situacija.
„U pisarnici opštinske uprave primjetan je povećan obim posla, iz razloga jer smo ove godine  imali i veći broj lica iz inostranstva koja su vršila upise različitih promjena u svojim matičnim evidencijama“, kaže Trivićeva.

Svetlana Pavlović, dipl. žurnalista