Претрага

У уторак 26. јануара сједница СО Шамац

За уторак 26.01.2016. године заказана је XXXIII редовна сједница Скупштине општине Шамац.

Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова.

За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

 

1. Извод из записника са тридесетдруге редовне сједнице Скупштине општине Шамац

2. Информација о активностима Начелника општине између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац

3. Приједлог програма изградње и уређења простора за 2016. годину

4. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности на територији општине Шамац по зонама за потребе утврђивања пореза на непокретности у 2016. год.

5. Приједлог одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Шамац у 2016. години

6. Приједлог одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју општине Шамац за 2016. годину

7. Приједлог одлуке о финансирању дијела трошкова редовног рада политичких странака које имају одборнике у Скупштини општине Шамац и покрићу дијела трошкова изборне кампање из буџета општине Шамац, у 2016. години

8. Извјештај о утрошку средстава прикупЉених по основу водних накнада у 2015. години са Планом коришћења средстава од водних накнада у 2016. години и извјештај о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене поЉопривредног земЉишта у непоЉопривредне сврхе за 2015. годину

9. Информација о реализацији Програма изградње и уређења простора за 2015. годину

10. Информација о реализацији Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју општине Шамац и наплати средстава за одржавање и изградњу јавне расвјете у 2015. години

11. Актуелни час

 

Предсједник скупштине општине

Предраг Маринковић, др. вет. мед.

 

**материјал за 33. сједницу можете преузети овдје