Претрага

У петак 25. октобра сједница СО Шамац

За петак 25. октобра 2013. године заказана је XI редовна сједница Скупштине општине Шамац. Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Старог хотела у Шамцу) са почетком у 10,00 часова. За сједницу предлажем сљедећи

 

Д  Н  Е  В  Н  И   Р  Е  Д

Редовни поступак

 

1.      Информација о активностима Начелника општине између двије сједнице Скупштине општине Шамац

2.      Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о приватизацији стамбених јединица

3.      Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о условима и процедурама у поступку прибављања и располагања имовином општине Шамац

4.      Приједлог одлуке о допуни Одлуке о комуналним таксама

5.      Информација о реализацији Стратегије развоја општине Шамац 2011-2020., за период 2011-2012. године 

6.      Информација o наплати ренти, накнаде за уређење градског грађевинског земљишта, комуналне накнаде и комуналних такси у периоду од 01.01.-30.06.2013. године

7.      Информација о стању јавне расвјете на подручју општине Шамац за период 01.01.-30.06.2013. године

8.      Информација о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и успјеху ученика на крају школске 2012/2013. године

9.      Информација о заштитити дјеце и омладине са сметњама у развоју

10.  Информација о раду и функционисању мјесних заједница на подручју општине Шамац

11.  Информација о реализацији Одлуке о анкети као средству за утврђивање приориета у мјесним заједницама и критеријумима за одређивање приоритета

12.  Годишњи програм рада ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац за радну 2013/2014. годину

13.  Актуелни час

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Маринковић, др.вет.мед.

** материјал за 11. сједницу можете преузети овдје