Претрага

Подстицаји

Ред. бр.

Назив подстицаја

Врста

Циљ

Служба која спроводи процедуру

На снази од

1

Субвенције за ново запошљавање радника

Грант

Подстицање запошљавања незапослених лица у циљу смањења незапослености и стварање бољег пословног окружења

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

За сваку годину се доноси нови Правилник и Јавни позив

2

Субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица

Грант

Подстицање и осавремењивање процеса производње, инвестирања у нова и савремена средства за рад и производњу

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

За сваку годину се доноси нови Правилник и Јавни позив

3

Субвенционисање трошкова стандардизације квалитета послованња

Грант

Подстицање и осавремењивање процеса производње, инвестирања у нове стандарде

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

За сваку годину се доноси нови Правилник и Јавни позив

4

Премија за производњу дувана у листу

Грант

Повећање производње дувана

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

5

Премија за производњу поврћа,воћа, љековитог биља и гљива

Грант

Повећање производње воћа, поврћа, љековитог биља и гљива

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

6

Подстицаји за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору (у пластеницима и стакленицима)

Грант

Повећање производње поврћа и цвијећа у заштићеном простору

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

7

Суфинансирање здравствене контроле поврћа и цвијећа

Грант

Повећање производње поврћа и цвијећа у заштићеном простору

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

8

Премија за производњу товних свиња

Грант

Повећање производње сточних свиња

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

9

Премија за производњу товних јунади

Грант

Повећање производње товних јунади

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

10

Премија за узгој приплодних крмача

Грант

Повећање сточног фонда

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

11

Премија на стеоне јунице

Грант

Повећање сточног фонда

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

12

Регресирање трошкова вађења и анализе крви код музних крава и бикова

Грант

Развој сточарства

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

13

Производња и узгој квалитетних приплодних оваца

Грант

Повећање сточног фонда

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

14

Премија за производњу и узгој пчела

Грант

Повећање производње меда

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

15

Подстицајна средства за производњу поврћа и цвијећа у заштићеном простору кроз набавку опреме за  пластеничку производњу

Грант

Повећање производње поврћа и цвијећа у заштићеном простору

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

16

Подстицајна средства за реализацију заједничких пројеката Општине Шамац и невладиних хуманитарних организација

Грант

Повећање пољопривредне производње

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

17

Унапређивање знања и вјештина у руралним подручјима

Грант

Повећање пољопривредне производње

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

18

Ванредне помоћи у пољопривреди

Грант

Развој пољопривредне производње

Одјељење за привреду и инспекцијске послове

По доношењу правилника

Замјеник начелника

Замјеник начелника општине Шамац Иво Блажановић рођен је 2. фебруара 1957.године у Доњем Хасићу, општина Шамац.

Основну и средњу машинско-техничку школу завршио је у Шамцу, након чека уписује ПоЉопривредни факултету у Новом Саду гдје 1981. године стиче звање дипломираног инжењера агрономије.

Од фебруара 1982. до априла 1992. радио као професор у средњошколском центру у Шамцу.

Функцију директора предузећа БИО ЗРИН доо Доњи Кукурузари (Република Хрватска) обавЉао је од маја 2000. па до марта 2007. године, а од марта 2007. па до јула 2008. директор је поЉопривредне задруге Био Жандрак у Шамцу.

Након тога поново је директор предузећа БИО ЗРИН доо Доњи Кукурузари све до јуна 2009. када је именован за Начелника општине Доњи Кукурузари гдје остаје до јуна 2013. године.

Од фебруара 2016. године запослен је Општини Шамац у Служби за локални економски развој а на сједници Скупштине општине Шамац одржаној 26.12.2018.године изабран је за Замјеника начелника општине Шамац.

Отац је три сина.

 

+387 (0) 54 620 990
+387 (0) 54 620 300

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Одсјек Територијална ватрогасна јединица

+387 54 611 284
123

 

НАДЛЕЖНОСТИ:

Територијална ватрогасна јединица обавља послове утврђене законом, Одлуком о оснивању Територијалне ватрогасне јединице Шамац (''Службени гласник Општине Шамац'', број 6/13), и другим актима надлежних републичких органа и органа Општине.

 

Дјелокруг и надлежности Територијалне ватрогасне јединице су:

- обављање законом утврђених дјелатности професионалних ватрогасних јединица (дјелатност: 84.25),

- учешће у спровођењу превентивних мјера заштите од пожара које су у функцији благовремености и повећања ефикасности ватрогасне интервенције,

- гашење пожара и спасавање људи и имовине угроженх пожаром и елементарним непогодама,

- спровођење мјера заштите од пожара утврђених Планом заштите од пожара Општине Шамац,

- пружање техничке помоћи у незгодама и опасним ситуацијама, и
- обавља и друге послове у еколошким и другим несрећама

Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите

Начелник Службе за друштвене дјелатнсти и послове цивилне заштите  Слободан Стојић рођен је 03. септембра 1977. године у Шамцу.

 

Основну и средњу школу завршио Шамцу, након чега је дипломирао на Правном факултету у Бања Луци,

 

Универзитет Бања Лука и стекао звање дипломирани правник.

 

 

По завршетку факултета обављао послове адвокатског приправника у приватној адвокатској канцеларији.

 

 

Правосудни испит је положио пред Министарством правде Републике Српске.

 

 

Афирмисао се обављајући адвокатску дјелатност у самосталној адвокатској канцеларијиу Шамцу.

 

 

Ожењен,отац једног дијетета и са породицом живи у Шамцу.

+387 (0) 54 620 700
+387 (0) 54 620 300
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

НАДЛЕЖНОСТИ:

Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите врши стручне и управне послове из надлежности Општине који се односе на: предшколско и школско васпитање и образовање, здравствену и социјалну заштиту, науку, културу, спорт и физичку културу, омладинско организовање, наталитет и демографску политику, породицу и заштиту права дјеце, хуманитарне дјелатности, невладине организације, вјерска питања и друге послове који јој се посебним актом стави у дјелокруг рада, као и послове цивилне заштите, припреме и спровођења мјера заштите и спасавања људи и материјалних добара од опасности изазваних елементарном непогодом и другом несрећом, у складу са законом.