Pretraga

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ Šamac, dana 22.10.2021. godine (petak) izvoditi planirane radove na NN mreži Gornja Slatina - Panjik 2 Crkva.
Zbog planiranih radova, bez napajanja električnom energijom ostaju kupci u mjestu Gornja Slatina (Panjik), u vremenu od 10:00 do 12:00 časova.
Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ Šamac, dana 07.10.2021. godine (četvrtak) izvoditi planirane radove na NN mreži Kruškovo Polјe 3. Zbog planiranih radova, u vremenu od 08:00 do 15:00 časova, bez napajanja električnom energijom ostaju kupci u Ilinčića sokaku u Kruškovom Polјu.
Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ Šamac, dana 21.10.2021. godine (četvrtak) izvoditi planirane radove na izradi priklјuča na TS 10/0,4 kV Šamac Centar 7.
Zbog planiranih radova, bez napajanja električnom energijom ostaju kupci u dijelu ul. Nikole Pašića (prema nasipima), u vremenu od 10:00 do 10:30 časova.
Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ Šamac, dana 21.10.2021. godine (četvrtak) izvoditi planirane radove na NN mreži Šamac – Novo Naselјe 3.
Zbog planiranih radova, bez napajanja električnom energijom ostaju kupci u Šamcu (Novo Naselјe), u vremenu od 13:30 do 14:00 časova.
Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

Obavještenje o prekidu u napajanju električnom energijom

Obavještavamo kupce električne energije da će ZP „ELEKTRO DOBOJ“, TJ Šamac, dana 14.10.2021. godine (četvrtak) izvoditi planirane radove na NN mreži Kruškovo Polјe 3. Zbog planiranih radova, u vremenu od 08:00 do 15:00 časova, bez napajanja električnom energijom ostaju kupci u Ilinčića sokaku u Kruškovom Polјu.
Ukoliko se planirani radovi završe prije predviđenog roka vrijeme trajanja zastoja biće kraće od planiranog.

MH „ERS“ MP a.d. Trebinje,
ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj

Obavještenje o vanrednoj kontroli opštinske inspekcije o navodima za nelegalan iskop šlјunka

Nadležne inspekcije opštine Šamac poslednjih nekoliko godina vrše redovne kontrole iskopa šlјunka na području opštine Šamac, a sve u skladu sa Odlukоm koju je Skupštna opštine usvojila 2018. godine i prema kojoj je izvoz šlјunka teškim teretnim vozilima dozvolјen samo pravnim licima koje posjeduju dozvolu JP „Vode Srpske“ za iskop materijala iz riječnog korita, dok je drugima ograničen.

Opširnije: Obavještenje o vanrednoj kontroli opštinske inspekcije o navodima za nelegalan iskop šlјunka