Почетна Informacije
Информације
Prikaz # 
# Link Pogodaka
1   Link   Информација о раду комуналне полиције за период од 01.01. до 31.12.2016. године
36
2   Link   Информација о раду општинских инспектора за период 01.01. - 31.12.2016. године
37
3   Link   Информација о наплати локалних прихода општине Шамац у 2016. години
45
4   Link   Информација о реализацији Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде за јавну расвјету у сеоским мјесним заједницама на подручју општине Шамац и наплати средстава за одржавање и изградњу јавне расвјете у 2016. години
40
5   Link   Информација о реализацији програма одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева и улица на територији општине Шамац у 2016. години
47
6   Link   Информација о реализацији програма обављања и финансирања заједничке комуналне потрошње у 2016. години
44
7   Link   Информација о реализацији Програма изградње и уређења простора за 2016. годину
86
8   Link   Информација о извршеном упису ученика у прве разреде Средње школе „Никола Тесла“ Шамац и основних школа на подручју општине Шамац за школску 2016/2017. годину
213
9   Link   Информација о раду невладиних организација и удружења грађана на подручју општине Шамац у 2015. години
196
10   Link   Информација о демографском стању на подручју општине Шамац са подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних у 2015. години
250
11   Link   Информација о провођењу пројекта „Реконструкција и проширење водоводног система општине Шамац“
233
12   Link   Информација о стању и потребама социјално угрожених категорија лица – корисника права на новчану помоћ у 2015. години
230
13   Link   Информација о реализацији Одлуке о анкети као средству за утврђивање приоритета у мјесним заједницама и критеријумима за одређивање приоритета
218
14   Link   Информацијa о остваривању права породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и цивилних жртава рата
223
15   Link   Информација о миграције становништва са подручја општине Шамац за период од 2011. до 2015. године
409
16   Link   Информација о раду и функционисању система заштите и спашавања на подручју општине Шамац за 2015. годину
370
17   Link   Информација о раду Општинске борачке организације за 2015. годину
382
18   Link   Информација о наплати локалних прихода општине Шамац у 2015. години
433
19   Link   Информација о раду комуналне полиције у 2015. години
435
20   Link   Информација о раду општинских инспектора за период 01.01. - 31.12.2015. године
425
Strana 1 od 2

Dodatne opcije