Почетна Извјештаји
Извјештаји
Приказ # 
# Линк Погодака
1   Link   Извјештај о раду ЈПУ "Радост" Шамац за школску 2015/2016. годину
34
2   Link   Извјештај о извршеној прерасподјели буџетских средстава у оквиру и између потрошачких јединица за период 01.01. – 30.06.2016. године
145
3   Link   Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01. – 30.06.2016. године
132
4   Link   Извјештај о раду Начелника општине у органима КП „Водовод и Канализација“ а.д. Шамац
180
5   Link   Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика на подручју општине Шамац у 2015. години и план расподјеле средстава за превоз ученика у 2016. години
183
6   Link   Извјештај о извршеним активностима у оквиру Програма превенције и контроле незаразних болести у 2015. години
166
7   Link   Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад за 2015. годину са годишњим обрачуном
228
8   Link   Извјештај о успјеху и владању ученика Средње школе „Никола Тесла“ Шамац на крају првог полугодишта за школску 2015/2016. годину
225
9   Link   Извјештај о раду Територијалне ватрогасне јединице Шамац за 2015. годину са планом рада за 2016. годину
214
10   Link   Финансијски извјештај Јавне установе Дјечије обданиште „Радост“ Шамац за период 01.01.2015. - 31.12.2015. године
207
11   Link   Извјештај о раду и пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац у 2015. години са финансијским резултатима пословања
206
12   Link   Извјештај о стању рјешавања управних предмета и аката пословања за период 01.01.2015. до 31.12.2015. године
207
13   Link   Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја општине Шамац за 2015. годину
230
14   Link   Извјештај о раду Народне библиотеке Шамац за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године
216
15   Link   Извјештај о пословању ЈЗУ „Апотека Шамац“ за 2015. годину
228
16   Link   Извјештај о раду за 2015. годину
230
17   Link   Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за период 01.01. – 31.12.2015. године
223
18   Link   Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи лицима која се налазе у стању ванредне социјалне потребе у 2015. години
277
19   Link   Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој пољопривреде и села у 2015. години
278
20   Link   Извјештај о раду Начелника општине и општинске управе општине Шамац у 2015. години
279
Страна 1 од 2

Додатне опције