Обавјештење о доношењу Правилника о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица

Одјељење за привреду обавјештава правна лица и предузетнике општине Шамац да је Начелник Општине донио Правилник о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним, зантаским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица, који је објављен у службеном гласнику општине Шамац број 8/17.

 

Прилог преузети овдје:

- Правилник о условима и начину остваривања субвенција за запошљавање нових радника у производним, занатским и услужним дјелатностима и субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица

 

- Захтјев за додјелу субвенција за запошљавање нових радника у производим, занатским и услужним дјелатностима за предузетнике и правна лица

 

- Захтјев за субвенционисање трошкова набавке машина или опреме за предузетнике и правна лица

 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ