Оглас о стављању у промет неизграђеног земљишта усменим јавним надметањем - лицитацијом I лицитација

Оглас о стављању у промет неизграђеног земљишта усменим јавним надметањем - лицитацијом I лицитација