Pretraga

Stručna služba Skupštine opštine

Stručna služba Skupštine Opštine obavlјa stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe Skupštine opštine i skupštinskih radnih tijela u skladu sa zakonom i Statutom opštine.

Stručna služba Skupštine Opštine se organizuje kao osnovna organizaciona jedinica Opštinske uprave, koju svojom odlukom obrazuje Skupština Opštine Šamac i za koju utvrđuje sistematizaciju radnih mjesta.

U Stručnoj službi poslovi i radni zadaci raspoređeni su po slјedećim radnim mjestima:

1. Sekretar Skupštine opštine,
2. Samostalni stručni saradnik za normativno-pravne i druge stručne poslove,
3. Samostalni stručni saradnik za odnose sa javnošću,
4. Stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove Skupštine opštine,
5. Stručni saradnik – administrator informacionog sistema.