Pretraga

Odbornici

ODBORNICI SKUPŠTINE OPŠTINE ŠAMAC – mandat 2020. - 2024.

Red. broj

Ime i prezime

Politička stranka/koalicija

1

Anka Tutnjević

NARODNI POKRET- ĐORĐE MILIĆEVIĆ

2

Predrag Kojić

NARODNI POKRET- ĐORĐE MILIĆEVIĆ

3

Rada Đokić

NARODNI POKRET- ĐORĐE MILIĆEVIĆ

4

Đorđa Kertić

NARODNI POKRET- ĐORĐE MILIĆEVIĆ

5

Dragan Mitrović

NARODNI POKRET- ĐORĐE MILIĆEVIĆ

6

Mihajlo Đurđević

NARODNI POKRET- ĐORĐE MILIĆEVIĆ

7

Ljubiša Stanišić

NARODNI POKRET- ĐORĐE MILIĆEVIĆ

8

Savo Minić

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA –MILORAD DODIK

9

Milan Jovanović

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA –MILORAD DODIK

10

Radenka Mirosavlјević

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA –MILORAD DODIK

11

Milan Đurđević

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA –MILORAD DODIK

12

Stefan Radić

SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA –MILORAD DODIK

13

Simo Varadinović

SDS – SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

14

Lazar Đekić

SDS – SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

15

Blagoje Simić

SDS – SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

16

Nikolina Škrbić

SDS – SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

17

Mirko Lukić

SDS – SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA

18

Delfa Biberović-Schurr

HRVATSKA KOALICIJA HDZ BiH – HDZ 1990

19

Marijan Jović

HRVATSKA KOALICIJA HDZ BiH – HDZ 1990

20

Krsta Bajkanović

DEMOKRATSKI SAVEZ – DEMOS

21

Milan Nikolić

DEMOKRATSKI SAVEZ – DEMOS

22

Jadranka Đukić

SOCIJALISTIČKA PARTIJA

23

Milivoje Goranović

UJEDINјENA SRPSKA

24

Lazar Marinković

DNS- DEMOKRATSKI NARODNI SAVEZ

25

Vlastimir Marković

SPS- SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRPSKE