Pretraga

Radna tijela

Radna tijela Skupštine opštine Šamac u mandatu 2020-2024.

 

 1. Komisija za izbor i imenovanje

1

Predsjednik iz reda odbornika

Đorđa Kertić

2

Član iz reda odbornika

Blagoje Simić

3

Član iz reda odbornika

Dragan Mitrović

4

Član iz reda odbornika

Marijan Jović

5

Član iz reda odbornika

Savo Minić

 

 1. Komisija za statut i propise

1

Predsjednik iz reda odbornika

Mirko Lukić

2

Član iz reda odbornika

Ljubiša Stanišić

3

Član iz reda odbornika

Savo Minić

4

Član iz reda stručnih radnika iz oblasti prava

Želјana Ivković

5

Član iz reda stručnih radnika iz oblasti prava

Dragica Petrović

 

 1. Komisija za budžet i finansije

1

Predsjednik iz reda odbornika

Anka Tutnjević

2

Član iz reda odbornika

Nikolina Škrbić

3

Član iz reda odbornika

Lazar Đekić

4

Član iz reda drugih stručnih lica

Anita Pupčević

5

Član iz reda drugih stručnih lica

Perica Krstanović

 

 1. Komisija za nagrade i priznanja

1

Predsjednik iz reda odbornika

Simo Varadinović

2

Član iz reda odbornika

Ljubiša Stanišić

3

Član iz reda odbornika

Krsta Bajkanović

 

 1. Komisija za mjesne zajednice

1

Predsjednik iz reda odbornika

Dragan Mitrović

2

Član iz reda odbornika

Marijan Jović

3

Član iz reda odbornika

Milan Đurđević

4

Član iz reda drugih lica

Đorđa Božić

5

Član iz reda drugih lica

Čančarević Predrag

 

 1. Komisija za ravnopravnost polova

1

Predsjednik iz reda odbornika

Delfa Biberović Schurr

2

Član iz reda odbornika

Radenka Mirosavlјević

3

Član iz reda drugih lica

Branka Damjanović

 

 1. Komisija za sprovođenje Kodeksa ponašanja

1

Predsjednik iz reda odbornika

Nikolina Škrbić

2

Član iz reda odbornika

Krsta Bajkanović

3

Član iz reda odbornika

Delfa Biberović Schurr

4

Član iz reda uglednih građana

Svjetlana Božanović

5

Član iz reda uglednih građana

Milan Ilinčić

 

 

 1. Odbor za zaštitu lјudskih prava, društveni nadzor i predstavke

1

Predsjednik iz reda odbornika

Simo Varadinović

2

Član iz reda odbornika

Milan Jovanović

3

Član iz reda odbornika

Milivoje Goranović

 

 1. Odbor za regionalnu i međunarodnu saradnju

1

Predsjednik iz reda odbornika

Milan Đurđević

2

Član iz reda odbornika

Delfa Biberović Schurr

3

Član iz reda odbornika

Lazar Marinković

4

Član iz reda drugih lica

Momčilo Petković

5

Član iz reda drugih lica

Hrvoje Šimović

 

 1. Odbor za zdravlјe

1

Predsjednik iz reda odbornika

Blagoje Simić

2

Član iz reda odbornika

Predrag Kojić

3

Član iz reda odbornika

Mihajlo Đurđević

4

Član iz reda drugih stručnih  lica

Želјko Đorđić

5

Član iz reda drugih stručnih  lica

Ruža Stanišić

 

 

 1. Savjet za omladinu i sport

1

Predsjednik iz reda mlađih odbornika

Rada Đokić

2

Član iz reda mlađih odbornika

Vlastimir Marković

3

Član iz reda mlađih odbornika

Milan Jovanović

4

Član iz reda sportskih radnika

Mićo Bijelić

5

Član iz reda sportskih radnika

Zoran Cvjetković

 

 1. Savjet za kulturu

1

Predsjednik iz reda odbornika

Milan Nikolić

2

Član iz reda odbornika

Radenka Mirosavlјević

3

Član iz reda odbornika

Milivoje Goranović

4

Član iz reda istaknutih radnika u oblasti kulture

Jelena Nikolić

5

Član iz reda istaknutih radnika u oblasti kulture

Dejan Borojević

 

 1. Savjet za boračka i socijalna pitanja

1

Predsjednik iz reda odbornika

Lazar Marinković

2

Član iz reda odbornika

Stefan Radić

3

Član iz reda odbornika

Milan Nikolić

4

Član iz reda drugih lica

Savo Popović

5

Član iz reda drugih lica

Ignjat Voćkić