Јавни позив малим и средњим предузећима за учешће у пројекту унапређења технолошке опремљености и обука за преквалификацију и доквалификацију потребне радне снаге

У оквиру Пројекта „Локални интегрисани развој“, који спроводи Развојни програм Уједињених нација у БиХ (УНДП БиХ), а примарно финансира Европска унија, објављен је Јавни позив малим и средњим предузећима за исказивање интереса за подршком на провођењу пројеката унапређења технолошке опремљености и обука за преквалификацију и доквалификацију за потребну радну снагу у 2017. и 2018. години.
Овај јавни позив је усмјерен на мала и средња предузећа која дјелују у приоритетним секторима, и то обрада дрвета, обрада метала, обрада текстила и ИТ сектор.
Крајњи рок за подношење пријава је четвртак 19. октобар 2017. године до 17:00 часова.

Комплетан текст јавног позива можете погледати овдје:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2017/09/27/poziv-malim-i-srednjim-preduze-ima-za-iskazivanje-interesa-za-podr-kom-na-projektima-unapre-enja-teh-opremljenosti-i-obuka-za-pre-dokvalifikaciju/

У прилогу се налазе апликациони обрасци са смјерницама за пријаву.

Служба за локални економски развој

**Прилози (Смјернице за пријаву, Образац приједлога, Буџет, Писмо намјере)