Претрага

Обавјештење о дистрибуцији регресираног дизел-горива за заснивање новог производног циклуса у производној 2017/2018. години

Поштовани пољопривредници,

обавјештавамо вас да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске донијело Правилник о усмјеравању средстава за подршку новом циклусу пољопривредне производње („Службени гласник Републике Српске“, број: 91/17), којим су дефинисане процедуре за регресирано дизел-гориво за заснивање новог производног циклуса у производној 2017/2018. години.
С тим у вези, потребно је да се регистровани пољопривредници који имају активан статус у РПГ обрате у шалтер салу Општине Шамац ради преузимања протоколисаних захтјева (према списку ОДОБРЕНИ) за регресирано дизел-гориво и да са истим уз фотокопију личне карте оду код овлаштеног дистрибутера (бензинске пумпе) те преузму одобрено регресирано дизел-гориво.
Овлаштени дистрибутери регресираног дизел горива на подручју општине Шамац су: „ЧЕТИР С“ ДОО Доња Слатина, „Г-Петрол“ ДОО - бензинска пумпа у Шамцу, „ДРАГСТЕС“ ДОО - бензинска пумпа у Шамцу и „НЕСТРО ПЕТРОЛ“ АД - бензинска пумпа у Шамцу.


Издавање захтјева (Образац бр.1.) и дистрибуција регресираног дизел-горива почела је од 05.10. а траје до 31.12.2017. године.

Поред горе наведеног, замољавају се регистровани пољопривредници општине Шамац (са активним статусом у регистру пољопривредних газдинстава) да уколико немају активан трансакциони, односно жиро рачун исти ажурирају у Регистру најкасније до 15. новембра 2017. године из разлога што ће се средства за подршку која су утврђена у износу од 28 KM/ha дозначавати на трансакционе, односно жиро рачуне корисника.

Прилог: Списак корисника регресираног дизел-горива

Одјељење за привреду и
инспекцијске послове општине Шамац