Претрага

У петак 3. новембра 2017. године сједница СО Шамац

За петак 03.11.2017. године заказана је XIII редовна сједница Скупштине општине Шамац.
Сједница ће бити одржана у сали за сједнице Скупштине општине Шамац (зграда Општинске управе) са почетком у 10:00 часова.

- Проглашавање мандата одборнице НДП Сандре Вуксановић на основу Одлуке ЦИК БиХ и Увјерења о додјели мандата
- Полагање свечане заклетве одборнице Сандре Вуксановић


За сједницу предлажем сљедећи

Д  Н  Е  В  Н  И    Р  Е  Д

1. Извод из записника са XII редовне сједнице Скупштине општине Шамац
2. Информација о активностима Начелника општине у периоду између двије редовне сједнице Скупштине општине Шамац
3. Нацрт Ребаланса буџета Општине Шамац за 2017. годину
4. Приједлог одлуке о пријевременом откупу обвезница из прве емисије јавном понудом
5. Приједлог одлуке о усвајању Плана заштите од пожара на подручју општине Шамац

6. Приједлог одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
7. Приједлог одлуке о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта
8. Приједлог одуке о стављању у промет непокретности у својини Општине Шамац
9. Информација о наплати локалних прихода у периоду 01.01. - 30.06.2017. године
10. Информација о раду и стању предшколског, основног и средњег образовања и успјеху ученика на крају школске 2016/2017. године
11. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Душану Ћулумовић из Обудовца
12. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Јовици Петровић из Обудовца
13. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Живку Јовановић из Обудовца
14. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Пери Јовановић из Обудовца
15. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Трифуну Аврамовић из Баткуше
16. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Томиславу Ћирић из Обудовца
17. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Николи Недић из Горње Слатине
18. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске „MMB-INEXCOOP“ D.O.O. из Шамца
19. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Маријану Богдановић из Шкарића
20. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Јови Ђурђевић из Брвника
21. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Александру Јанковић из Баткуше
22. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске ДОО „АГРОЦЕНТАР“ из Обудовца
23. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Аци Микић из Обудовца
24. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Станиславу Јаковљевић из Обудовца
25. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Миодрагу Пантелић из Обудовца
26. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Душанки Софреновић из Обудовца
27. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Николи Гајић из Горњег Хасића
28. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Сави Миљић из Доње Слатине
29. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Петру Којић из Обудовца
30. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Бојан Стокић из Обудовца
31. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Давиду Симић из Крушковог Поља
32. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Јовици Митровић из Шамца
33. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Лази Шкуљевић из Брвника
34. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Милошу Лукић из Горње Слатине
35. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Немањи Михајловић из Новог Села
36. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Пери Мокрић из Горње Слатине
37. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Петру Нешић из Крушковог Поља
38. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Сњежани Шкуљевић из Обудовца
39. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Танасији Симеуновић из Обудовца
40. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Влади Благојевић из Гребница
41. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Живану Андрић из Обудовца
42. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Божидару Маслић из Горње Црквине
43. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Челиковић Тривки из Брвника
44. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Драгици Маринковић из Горње Црквине
45. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Драгиславу Тодоровић из Доње Слатине
46. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Ђоки Ђурђевић из Брвника
47. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Ђоки Николић из Обудовца
48. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Ђорђи Божић из Обудовца
49. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Ђорђи Дујковић из Обудовца
50. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Јовану Гајић из Горње Слатине
51. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Луки Миловановић из Обудовца
52. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Мићи Јовановић из Обудовца
53. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Недељку Софреновић из Обудовца
54. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Перици Саиловић из Обудовца
55. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Пери Микић из Обудовца
56. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Синиши Аранђић из Горње Слатине
57. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Слободану Којић из Обудовца
58. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Васелију Видаковић из Обудовца
59. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Зорану Бијелић из Доње Слатине
60. Приједлог одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске Зорану Филиповић из Обудовца
61. Избор и именовања:
а) Приједлог рјешења о оглашавању ништавим рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
б) Извјештај Комисије за спровођење поступка по Јавном конкурсу за избор и именовања директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
в) Приједлог рјешења о именовању директора ЈЗУ Дом здравља Шамац
г) Приједлог одлуке о измјени одлуке о делегирању одборника Скупштине општине који ће у својству службеног лица присуствовати закључењу брака
д) Приједлог рјешења о измени рјешења о избору предсјеника и чланова сталних радних тијела Скупштине општине Шамац
62. Актуелни час

ПРЕДСЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста

**материјал за 13. сједницу можете преузети овдје