Обавјештење о плаћању закупнине за пољопривредно земљиште у својини РС на подручју општине Шамац

Обавјештење о плаћању закупнине за пољопривредно земљиште у својини РС на подручју општине Шамац