Претрага

Јавно предузеће „СЛОБОДНА ЗОНА“ Д.О.О. ШАМАЦ

Пут српских добровољаца бб, 76230 Шамац
 +387 (0)54 612 504, 620 760
 +387 (0)54 612 504
 Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Оснивач Јавног предузећа за управљање зоном ''Слободна зона'' друштво са ограниченом одговорношћу Шамац је Општина Шамац. Јавно предузеће за управљање зоном ''Слободна зона'' друштво са ограниченом одговорношћу Шамац настало је у поступку трансформације државног капитала ОДП ''Слободна зона'' Шамац, односно Дионичарског друштва у мјешовитој својини за пружање услуга у зони ''Слободна зона'' п.о. Босански Шамац. Јавно предузеће за управљање зоном ''Слободна зона'' друштво са ограниченом одговорношћу Шамац је правно лице, основано на неодређено вријеме, које послује у складу са Законом, одредбама Статута, добрим пословним обичајима и пословним моралом.
Скраћени назив предузећа је ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац. Пуни или скраћени назив се истиче на пословним просторијама предузећа. Сједиште Јавног предузећа је на адреси Пут српских добровољаца бб, Шамац. Јавно предузеће има свој печат и штамбиљ.
Неке од дјелатности предузећа: прикупљање неопасног отпада, прикупљање опасног отпада,обрада и одлагање опасног и неопасног отпада, уклањање објеката, претовар терета, услужне дјелатности уређења и одржавања зелених површина, погребне и припадајуће дјелатности итд.