Тендерска документација - отворени поступак - јавна набавка услуга банкарске услуге одобравања дугорочног кредита

Тендерска документација - отворени поступак - јавна набавка услуга банкарске услуге одобравања дугорочног кредита