Претрага

Обавјештење из Центра за социјални рад

ЈУ Центар за социјални рад обавјештава да је усвојен нови Закон о дјечијој заштити, којим је прописано да свака незапослена мајка која се породи након 1.1.2018. године може остварити право на матерински додатак у висини од 405,00 КМ, под условом да има пребивалиште у Републици најмање годину дана прије рођења дјетета и да је на дан рођења дјетета редовно пријављена у евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске.
Ово право може остварити и мајка која је страни држављанин и има стални или привремени боравак у Републици, под условом да је на дан рођења дјетета редовно пријављена у евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске и да у држави чији је држављанин није корисник права по истом основу.

Право на матерински додатак у висини од 405,00 КМ могу остварити и мајке које су се породиле у децембру уколико поднесу захтјев са комплетном документацијом 3. јануара 2018. године.
Право на матерински додатак се остварује у трајању од 12 мјесеци, а за близанце, треће и свако наредно дијете у трајању од 18 мјесеци.
Рок за подношење захтјева је 30 дана од дана рођења дјетета.

Директор
Анка Тутњевић