Оглас о стављању у промет неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини Општине Шамац усменим јавним надметањем – лицитацијом I лицитација

Оглас о стављању у промет неизграђеног градског грађевинског земљишта у својини Општине Шамац усменим јавним надметањем – лицитацијом I лицитација