Одлука о поништавању Јавног огласа за стављање у промет непокретности у својини Општине Шамац-усменим јавним надметањем-лицитацијом

Одлука о поништавању Јавног огласа за стављање у промет непокретности у својини Општине Шамац-усменим јавним надметањем-лицитацијом