Претрага

Обавјештење Центра за социјални рад Шамац

Центар за социјални рад Шамац обавјештава да је 05. фебруара 2018. године Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске расписао конкурс  за реализацију пројекта „Социјализација дјеце Републике Српске-2018. године“, који ће се провести кроз љетовање у Омладинском хостелу „Ужице“ у Бечићима код Будве од 20. маја до 21. септембра у 13 десетодневних смјена.
Пројектом су обухваћена дјеца од навршених 6 до 15 година, односно дјеца са посебним потребама до 17 година, а на основу препоруке стручног тима Центра за социјални рад.

Циљна група су дјеца и лица код којих је извршено разврставање у смислу Правилника о процјени потреба и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју, дјеца са хроничним обољењима, дјеца без родитељског старања, из структурално и функционално промијењених породица и корисници сталне новчане помоћи и права додатак на дјецу.
У пројекат су укључена и дјеца ратних војних инвалида од прве до четврте категорије, цивилних и инвалида рада, дјеца из породица демобилисаних бораца које се налазе у стању социјалне потребе, дјеца из вишечланих породица, цивилне жртве рата, из ромске популације, браћа и сестре дјеце са посебним потребама, посебно надарена и дјеца предшколског узраста.
Конкурс је отворен до 05. марта, до када родитељи дјецу треба да пријаве у Центар за социјални рад.

Директор:
Анка Тутњевић