Оглас о стављању у промет непокретности у својини Општине Шамац усменим јавним надметањем – лицитацијом

Оглас о стављању у промет непокретности у својини Општине Шамац усменим јавним надметањем – лицитацијом