Обавијест о објави прелиминарне листе

Поштовани,

Овом приликом желимо да вас обавијестимо да је прва фаза процеса одабира корисника Програма за опоравак од поплаве завршен.
У прилогу документа прелиминарна листа корисника за санацију и изградњу стамбених објеката потврђена од стране Комисије за одабир.
Прелиминарна листа потписана од стране чланова комисије ће бити јавно истакнута на огласној плочи и службеној веб страници Општине Шамац, као и на огласним плочама Центра за социјални рад и мјесних заједница на подручју општине Шамац.

У складу са правилима Пројекта, по објави прелиминарних листа почиње тећи жалбени рок у трајању од 14 дана.
Корисници који су аплицирали на Јавни позив за одабир корисника помоћи, а не налазе се на листама, имају право да поднесу жалбу у писаном облику Комисији за одабир корисника.
Жалбе се предају у затвореној коверти у Шалтер сали Општинске управе Општине Шамац.
За сваку запримљену жалбу, радник задужен за пријем жалби ће издати потврду о пријему жалбе.
По окончању жалбеног поступка,првостепена Комисија се очитује по жалбама, те их упућује другостепеној Комисији на доношење коначне одлуке.
Рјешење по жалбама се у писаном облику достављају корисницима у року од (7) дана од дана завршетка жалбеног поступка, након чега се објављују финанле листе корисника за санацију и изградњу објеката.

Шамац, 16.03.2018. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

Прилог:
- Прелиминарна листа