Обавјештење

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 07-013-3/18
Дана, 22.03.2018. године


На основу члана 62. став 4. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 71/12, 52/14 и 114/17) објављујем

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Дана, 29.03.2018. године са почетком у 10:00 часова, биће одржана 18. редовна сједница Скупштине општине Шамац на којој ће се разматрати Приједлог одлуке о издавању гаранције за кредитно задужење КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац код Pavlović International Bank Слобомир, Бијељина.


ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Николина Шкрбић, дипл. економиста