Обавјештење за грађане

Обавјештавамо грађане да се сва вода која стигне путем колектора оборинских вода и дренажног система редовно испумпава из прихватног базена у црпној станици Дуга у ријеку Саву.
Све четири пумпе могу се ставити у погон уколико буде било потребно, а за сада је довољна и једна и она се пали када дотекне довољно воде у базен, да не би радила на суво.
Од данас је уведено 24 часовно дежурство и биће све док буде било потребно.
Воду из подрума грађани сами требају да премпумпавају до првог шахта оборинске канализације (решетке на улици) или до улице испод које је урађена канализација.

ДИРЕКТОР
Михаило Ђурђевић, инж. ел.

Прилог:
- Обавјештење за грађане