Oбавјештење о регресираном дизел гориву

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске овом Одјељењу доставило први обрачун (I) регресираног дизел горива за 2018. годину.
Право на регресирано дизел гориво остварују регистрована пољопривредна газдинства, која су ажурирала и кориговала податке у Апиф-у, према одобреним списковима који су достављени електронском поштом и налазе се на интернет страници општине Шамац, а куповина истог се може извршити од 30. марта до 30. новембра текуће године на бензинским пумпним станицама у Шамцу и то:

1. Нестро петрол а.д. Бања Лука, БС Шамац,
2. Г-петрол д.о.о (Газпром петрол) БС Шамац.

Одобрена количина регресираног дизел горива за прољетне и јесење радове у 2018. години износи:
- до 100 литара горива по хектру – за следеће културе: њива/ораница, башта/врт, воћњак и виноград,
- до 30 литара горива по хектару - за ливаде уписане као начин коришћења пољопривредног земљишта у РПГ са минималном површином од једног хектра.

Такође су одобрене додатне количине регресираног дизел горива за кориснике који су преузели регресирано минерално ђубриво у 2012. години и према евиденцији ЈП „Робне резерве Републике Српске“ а.д. Бања Лука извршили уплату прије отписа обавеза.
Поменути корисници имају право на додатне количине регресираног дизел горива у висини регреса који одговара половини износа уплате.

Корисници регресирано дизел гориво купују по малопродајној цијени умањеној за износ регреса од 0,60 КМ/литру.
Захтјев за остваривање права на регрес за дизел гориво корисници, након евидентирања и протоколисања, преузимају у просторијама Општинске управе Шамац.

За преузимање захтјева и све друге информације можете се обратити Општинској управи Шамац тј. у просторијама шалтер сале.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Списак корисника можете преузети овдје