Обавјештење о подстицају за производњу меркантилне пшенице

Поштовани пољопривредници,

обавјештавамо вас да је 22.03.2017. године објављен Правилник о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села у 2018. години („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/18), гдје је подстицај за производњу меркантилне пшенице у 2018. дефинисан чланом 25. Правилника, како слиједи.

ПРИЛОГ: Образац 26.

Све потребне информације у вези предметног подстицаја  можете добити у Општини Шамац у канцеларији бр. 10 или позивом на тел. 054/611-800, локал 110.

С поштовањем!

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ИНСПЕКЦИЈСЕ ПОСЛОВЕ