Претрага

Oбавјештење о планираном застоју испоруке електричне енергије

У циљу благовремене обавијештености купаца електричне енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана 11.04.2018. године (сриједа) предвиђени радови на трансформаторским станицама:

1. ТС 110/35/10kV Шамац (од стране Електропреноса)
2. ТС 35/10
kV Шамац 2
3. ТС 35/10
kV Баткуша


и да ће због тога у наведеном времену доћи до привремене обуставе испоруке електричне енергије, како слиједи:

1. У сриједу, 11.04.2018. године у времену од 09:00 до 12:00
- МЗ Крушково Поље,
- Дио МЗ Шкарић који се напаја са ТС 10/0,4 kV Шкарић Центар,
- МЗ Горњи Хасић,
- МЗ Доњи Хасић,
- МЗ Лугови (укључујући и Насеља Лугови 1 и Лугови 2).


2. У сриједу, 11.04.2018. године у времену од 08:30 до 09:00
- Дио градског подручја Шамац који се налази уз заобилазни магистрални пут око града, дио насеља Дуга и двије трансформаторске станице у кругу ПИК-а.


3. У сриједу, 11.04.2018. године у времену од 08:30 до 13:00
- Подручје граничног прелаза у Шамцу и подручје индустријске зоне (осим двије трансформаторске станице у кругу ПИК-а),
- МЗ Српска Тишина,
- МЗ Хрватска Тишина,
- МЗ Турсиновац,
- МЗ Гребнице,
- дио МЗ Шкарић који се напаја са ТС 10/0,4 kV Шкарић 1 у близини раскрснице у Хасићу.


4. У сриједу, 11.04.2018. године у времену од 08:30 до 17:00
- МЗ Брвник,
- МЗ Ново Село,
- МЗ Доња Слатина,
- МЗ Баткуша,
- МЗ Обудовац,
- МЗ Обудовац 2,
- МЗ Горња Слатина,
- МЗ Средња Слатина,
- МЗ Гајеви,
- МЗ Корница,
- МЗ Леденице,
- МЗ Лужани.


Управник РЈ Шамац
Ведран Ђурђевић