Претрага

Обавјештење

Обавјештавамо правна лица и предузетнике, да су Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и Завод за запошљавање Републике Српске објавили Јавни позив послодавцима и незапосленим лицима за кориштење средстава по програмима запошљавања у 2018. години:

I Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса

II Програм финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2018. години „Заједно до посла“
III Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2018. години
IV Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2018. години
V Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2018. години
VI Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2018. години

Јавни позив можете преузети овдjе на линку.

Јавни позив по програмима запошљавања

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ