Обавјештење – пријава штете од поплава

Позивају се сви грађани и привредници који су претрпјели материјалну штету од поплава у 2018. години (сектор пољопривреде) на подручју Општине Шамац, а који до сада нису подносили пријаву Општинској управи Шамац, односно Комисији за евидентирање штете, да поднесу исту ради евидентирања настале штете и остваривања права на помоћ, како би Комисија благовремено извршила процјену исте.
Пријава се подноси у шалтер сали Општине Шамац канцеларија број 1.

У Шамцу 26.04.2018. године.