Јавни позив за изражавање интереса за закуп непокретности у својини општине Шамац - Градски базени

Јавни позив за изражавање интереса за закуп непокретности у својини општине Шамац - Градски базени